سولو پتاس سسودا

ریال1,600,000 ریال1,500,000

سولفات پتاسیم حاوی 52% پتاسیم محلول و 18% گوگرد است که نقش گوگردی ان باعث کاهش PH خاک و افزایش جذب عناصر موجود در خاک گردیده و پتاسیم افزایش باروری و رنگ اندازی میوه ها را در پی دارد.