باغبانی, دانستنی های کاربردی, زراعت

راهکارهای کاربردی در رنگ گیری میوه

رنگ پذیری در سیب

اینستاگرام اگری اد

رنگ پذیری یکی از مهمترین دلایل بازارپسندی میوه می باشد. تشکیل رنگدانها در پوست باعث افزایش رنگ گیری میوه، ارزش غذایی، کیفیت و بازارپسندی بیشتر محصول می شود. در این مطلب سعی شده عوامل موثر در رنگ گیری میوه و راهکارهای کاربردی جهت رنگ آوری بیشتر میوه بیان شود.

 عوامل موثر در افزایش رنگ میوه

 عوامل محیطی:

 • نور و دما:

نور یکی از عوامل محدود کننده رنگ آوری میوه می باشد. میزان تاثیر نور و دما به رقم و مرحله رشدی درخت بستگی دارد. قسمت درونی درخت نسبت به قسمت های بیرونی رنگ پذیری میوه کمتری دارند زیرا نور کمتری دریافت می کنند.

بعضی از کشاورزان قبل از برداشت، میوه را در معرض نور قرار می دهند که باعث تقویت رنگ میوه می شود. نور و دما از عوامل مهم در رنگ گیری سیب و گوجه فرنگی می باشد.

 • آبیاری:

هرگونه تنش در درخت باعث کاهش فتوسنتز و رنگ پذیری میوه می شود. کمبود یا افزایش آب در مراحل مختلف رشدی، رنگ آوری میوه را کاهش می دهد.

 • PH خاک:

تغییر مقدار PH خاک و افزایش آن تاثیر زیادی در افزایش رنگ آوری میوه دارد.

عوامل فیزیولوژیکی:

 • نوع رقم:

بعضی از ارقام توانایی بیشتری در تولید رنگدانه های مسئول رنگ در پوست را دارند. معمولا ارقام دیررس نسبت به زودرس رنگ گیری میوه کمتری دارند.

 • مرحله ی رشدی:

تامین نور،گرما و عناصر غذایی در هر مرحله از رشد میوه با توجه به نیاز آن می تواند بر رنگ پذیری میوه نقش بسزایی داشته باشد.

تاثیر نور در رنگ پذیری میوه سیب

تغذیه و عناصر غذایی:

 • ازت:

استفاده از عنصر ازت در اخر فصل باعث افزایش سایز و کاهش رنگ پذیری میوه می شود.  بنابراین توصیه می شود برای افزایش رنگ گیری میوه تا حد امکان از مصرف ازت قبل از برداشت خودداری فرمایید.

 • پتاس:

کودهای تقویتی دارای پتاس باعث افزایش رنگدانه در پوست و افزایش رنگ پذیری میوه می شود. برخی از کشاورزان جهت افزایش رنگ آوری میوه گوجه فرنگی از کودهای تقویتی پتاس بالا جهت اسپری درختان استفاده می کنند.

 • عناصر میکرو:

انواع عناصر غذایی با توجه به نیاز محصول می تواند به افزایش رنگ آوری میوه کمک کند. به طور مثال کلات آهن و روی در افزایش رنگ سیب موثر می باشد.

 آفات و امراض:

حشرات و آفات توان و قدرت درخت را کاهش می دهند و باعث کاهش فتوسنتز، سبزی برگ و در نتیجه کاهش رنگ گیری میوه می شوند.

تاثیر عناصر غذایی در رنگ پذیری میوه گوجه فرنگی

راهکارهای مورد استفاده جهت افزایش رنگ میوه:

 • محلول پاشی درخت:

محلول پاشی درخت با کودهای تقویتی دارای پتاس و اسیدآمینه بعد از آبیاری، کمک زیادی به افزایش رنگ آوری میوه می کند.

 • کاربرد هورمون های رشد گیاهی:

کاربرد برخی از هورمونهای رشد گیاهی قبل از برداشت میوه، باعث افزایش رنگدانه مسئول رنگ و رنگ پذیری میوه می شود.

 • درمان مشکل کنه درخت:

کنه آفت سمج و مخالف رنگ گیری میوه می باشد. با درمان مشکل کنه درخت، دو ماه قبل از برداشت میوه به افزایش رنگ گیری میوه کمک کنید.

 • هرس کردن درخت:

هرس درخت و از بین بردن شاخه های اضافی می تواند باعث دریافت بیشتر نور، افزایش رنگدانه و رنگ گیری میوه شود.

 • تنک کردن:

با تنک کردن میوه های کوچک یا دارای مشکل در درخت، سطح برگ نسبت به میوه بیشتر می شود. افزایش سطح برگ باعث تولید رنگدانه بیشتر و در نتیجه میوه های باقی مانده پررنگ تر می شوند.

 • آبپاشی و خنک کردن:

پاشش آب بر روی میوه در روزهای گرم باعث خنک شدن آن می شود که این امر کمک زیادی به افزایش رنگ پذیری میوه می کند.

پیشنهاد فروشگاه کشاورزی اگری اد به شما جهت افزایش سایز و رنگ پذیری میوه کودهای تقویتی پتاس بالا کاپاور 56 و سولوپتاس سسودا می باشد.

سوالات و نظرات خودتان را در قسمت دیدگاه همین پست برای ما بنویسید. در اسرع وقت پاسخگوی شما عزیزان خواهیم بود.

نوشته های مرتبط

2 نظر در “راهکارهای کاربردی در رنگ گیری میوه

 1. […] شکل گیری و رنگ گیری میوه از نظر اقتصادی و در بازار پسندی حائز اهمیت است. اواخر […]

 2. […] تاج درخت می باشد. این هرس برای درختان هسته دار که برای رنگ گیری میوه و بازار پسندی نیاز به نور بیشتر دارند، مناسبتر می […]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.