ویدئو های کاربردی کشاورزی

علف هرز

علف هرز

اینستاگرام اگری اد

 

 

کنترل علف هرز یکی از جنبه های مهم در کشاورزی است. علف های هرز به دلیل رقابت با گیاهان زراعی برای عوامل محیطی و مواد غذایی موجب کاهش کیفیت و کمیت محصول و ایجاد پناهگاهی مناسب برای حشرات و عوامل بیماری زا می شوند که می توانند مشکل ساز باشند . مبالغ هنگفتی که هر ساله کشاورزان صرف کاهش اثرات آنها بر روی محصولات خود می کنند و همچنین خسارت هایی که آن ها به دلیل نبود کنترل کافی، متحمل می شوند نشانگر اهمیت این موضوع است.

برای مطالعه ی سایر دانستنی های کاربردی کشاورزی اینجا کلیک کنید.

تیم تخصصی فروشگاه کشاورزی اگری اد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.