باغبانی, دانستنی های کاربردی, زراعت, گیاه پزشکی

نقش اسید آمینه در گیاهان

نقش اسید آمینه

اینستاگرام اگری اد

اسید آمینه چیست؟

اسیدهای آمینه محرک های زیستی هستند و اثرات مثبتی بر روی سبزینگی و رشد گیاه، افزایش کمیت و کیفیت محصولات و کاهش صدمات ناشی از تنش های زیستی در گیاهان دارند. اسیدهای آمینه پیش سازها و از اجزای تشکیل دهنده پروتئین ها هستند، که برای تحرک و رشد سلول بسیار مهم می باشند. در ادامه در مورد نقش اسید آمینه و فعالیت آن در گیاه پرداختیم پس با ما همراه باشید.

اسیدهای آمینه به دو دسته ضروری و غیر ضروری تقسیم‌ بندی می‌شوند و می توانند به طور مستقیم و غیرمستقیم بر فعالیت های بیولوژیکی گیاه تاثیر بگذارند. اسید آمینه ضروری به آن دسته از اسیدهای آمینه گفته می‌شود که گیاه قادر به سنتز آنها نبوده و باید در اختیار گیاه قرار بگیرد و اسید آمینه غیرضروری به آن دسته‌ ای می‌گویند که گیاه قادر به سنتز آنها می‌ باشد.

به طور کلی اسید آمینه در گیاه برای انجام فعالیت های زیر مفید است:

  1. رشد ریشه
  2. رشد ساقه و برگ
  3. رشد جوانه ها
  4. ساخت کلروفیل
  5. رشد میوه
  6. کمک به رنگ گیری میوه
  7. کمک به گل دهی
  8. افزایش گرده افشانی و لقاح
  9. مقاومت در برابر استرس ها

نقش اسید آمینه در تولید پروتئین:

پروتئین ها نقش ساختاری، متابولیکی آنزیم ها و انتقال آنها را در گیاه بر عهده دارند. به طور مثال اسید آمینه سیستئین در ساختار پروتئین ها نقش مفیدی دارد و موجب پایداری پروتئین ها می شود.

 مقاومت نسبت به تنش ها:

برخی از تنش های محیطی مانند دمای بالا، رطوبت پایین، سرما، یخ زدگی و … بر روی گیاهان تاثیر زیادی می گذارند و باعث کاهش مقدار عملکرد و کیفیت محصولات می شوند. استفاده از آمینو اسیدها قبل، در زمان و بعد از شرایط تنش باعث بهبود و جلوگیری از اثرات تنش ها می شود. به طور مثال اسید آمینه پرولین در تقویت دیواره سلولی، باروری دانه گرده، حفظ تعادل آب در گیاه، فرآیند فتوسنتز، بهبود کمیت و کیفیت محصول در درختان میوه نقش مهمی ایفا می کند.

 اسید آمینه در تولید فتوسنتز:

کربوهیدرات ها در گیاه از طریق فرآیند فتوسنتز تولید می شوند. با کاهش فتوسنتز رشد گیاه کم شده و منجر به مرگ آن می شود. کلروفیل مسئول جذب نور در گیاهان می باشد. اسید آمینه باعث افزایش غلظت کلروفیل در گیاه شده که با این روش فتوسنتز را افزایش می دهد. به طور مثال اسید آمینه گالیسین در فرآیند تشکیل کلروفیل و فتوسنتز گیاه، نقش مهمی ایفا می کند و باعث سرسبزی و شادابی آن می شود.

 اسید آمینه در فعالیت روزنه ها:

روزنه ها ساختارهایی هستند که جذب عناصر غذایی میکرو و ماکرو را در گیاهان کنترل می کنند. باز شدن روزنه ها توسط عوامل بیرونی مانند نور، رطوبت، دما و یا عوامل درونی مانند غلظت اسیدهای آمینه و اسید آبسیزیک کنترل می شود. زمانی که نور و رطوبت در محیط کم باشد، دما و شوری زیاد باشد و یا غلظت اسیدهای آمینه پایین باشد، روزنه ها بسته شده و فتوسنتز کاهش یافته و همچنین جذب عناصر ماکرو و میکرو کاهش می یابد.

 تقویت سیستم ایمنی گیاه:

اسدهای آمینه با افزایش تولید بافت خشبی، ترمیم بافت های آسیب دیده و تقویت دیواره ی سلولی باعث افزایش مقاومت در مقابل آفات و بیماری ها و در نتیجه تقویت سیستم ایمنی گیاه می گردد. اسید آمینه پرولین با تقویت دیواره ی سلولی، گیاه را در برابر شرایط نامناسب محیطی مقاوم نموده و باعث تعادل هیدروژنی در گیاه می شود.

اسیدآمینه بر اثر کلات کنندگی:

اسیدهای آمینه بر عناصر غذایی میکرو اثر کلات کنندگی دارد. وقتی اسید آمینه به طور همزمان با عناصر غذایی میکرو مورد استفاده قرار می گیرد، جذب و انتقال عناصر در داخل گیاه راحت تر صورت می گیرد.

نقش اسید آمینه در گرده افشانی و تشکیل میوه:

اسیدهای آمینه در گرده افشانی، افزایش تعداد دانه گرده، افزایش طول لوله گرده، افزایش کیفیت میوه، افزایش سرعت رسیدگی میوه و حمل و نقل دانه گرده به مادگی نقش مهمی را ایفا می کنند. اسیدهای آمینه ال-پرولین، ال-لیزین، ال-متیونین و … باعث افزایش گرده افشانی و لقاح بهتر در گیاهان مختلف می شوند. به طور کلی اسیدهای آمینه باروری دانه های گرده و همچنین رشد آنها را بیشتر می کنند که این قضیه در باروری محصولات زراعی و به خصوص باغی اهمیت زیادی دارد.

 

برای مشاهده کود اسید آمینه ایتالیایی pn-14 کلیک کنید.

برای مطالعه سایر دانستنی های کاربردی اینجا کلیک کنید.

تیم تخصصی فروشگاه کشاورزی اگری اد

0/5

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.