سال آوری

راهکارهای جلوگیری از سال آوری درختان

شما به عنوان یک کشاورز یا باغدار حتما تا به حال با این مشکل رو به رو شدید و درختان شما در یک سال پر محصول، شاداب و عملکرد بالایی داشتند...

ادامه مطلب

جلبک دریایی

کاربرد جلبک دریایی در کشاورزی

کاربرد جلبک دریایی در کشاورزی جلبک دریایی (Seaweed) در صنعت کشاورزی دارای تأثیرات شگفت انگیزی است. کاربرد جلبک دریایی در صنعت کشاورزی ...

ادامه مطلب

لکه غربالی درختان میوه هسته دار

لکه غربالی درختان میوه

 لکه غربالی درختان میوه هسته دار یکی از بیماری های قارچی است که سبب لکه و سوراخ هایی روی برگ درختان می شود. روش های متعددی برای جلوگیری...

ادامه مطلب


Warning: Error executing "GetObject" on "https://cdn.shop.agriad.ir/wp-content/wp-content/uploads/2020/06/22161035/%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%B3%D9%85%D9%BE%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86.png"; AWS HTTP error: Error creating resource: [message] fopen(): php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known [file] /home/giahyarc/shop.agriad.ir/wp-content/plugins/amazon-s3-and-cloudfront-pro/vendor/Aws3/GuzzleHttp/Handler/StreamHandler.php [line] 227 [message] fopen(https://cdn.shop.agriad.ir/wp-content/wp-content/uploads/2020/06/22161035/%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%B3%D9%85%D9%BE%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86.png): failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known [file] /home/giahyarc/shop.agriad.ir/wp-content/plugins/amazon-s3-and-cloudfront-pro/vendor/Aws3/GuzzleHttp/Handler/StreamHandler.php [line] 227 in /home/giahyarc/shop.agriad.ir/wp-content/plugins/amazon-s3-and-cloudfront-pro/vendor/Aws3/Aws/S3/StreamWrapper.php on line 602

Warning: file_get_contents(s3://wp-content/wp-content/uploads/2020/06/22161035/روش-سمپاشی-گیاهان.png): failed to open stream: "DeliciousBrains\WP_Offload_Media\Providers\Storage\Streams\AWS_S3_Stream_Wrapper::stream_open" call failed in /home/giahyarc/shop.agriad.ir/wp-includes/class-wp-image-editor-imagick.php on line 154
روش سمپاشی گیاهان

روش سمپاشی گیاهان

 روش سمپاشی گیاهان روش سمپاشی گیاهان در فضای باز: هرگز آفت‌کش‌ها را هنگامی که وزش باد شدید یا جهت وزش باد متغیر است، به کار...

ادامه مطلب