فاصله مناسب بین درختان

فاصله مناسب بین درختان

برای اینکه یک باغ اصولی احداث کنیم باید به عوامل زیادی را مورد توجه قرار داد که یکی از مهم ترین این عوامل رعایت فاصله بین درختان و بین ...

ادامه مطلب

نقش ریز مغذی-عناصر ریزمغذی

نقش ریز مغذی در کشاورزی

عناصر ریز مغذی یا عناصر میکرو چیست؟ ریز مغذی ها یا عناصر میکرو، عناصری ضروری برای رشد گیاه هستند و همانطور كه گياهان بدون درشت مغذی ها...

ادامه مطلب

بهداشت باغ

بهداشت باغ

 بهداشت باغ چیست؟ بهداشت باغ یه معنی آن است که باغداران در طول فصل خواب درختان، باید یکسری اقدامات را انجام دهند تا درختان در شروع فصل...

ادامه مطلب

نقش اسید آمینه

نقش اسید آمینه در گیاهان

اسید آمینه چیست؟ اسیدهای آمینه محرک های زیستی هستند و اثرات مثبتی بر روی سبزینگی و رشد گیاه، افزایش کمیت و کیفیت محصولات و کاهش صدمات ...

ادامه مطلب