فروشگاه کشاورزی اگری اد سعی دارد با نشر آموزش ها ی کشاورزی  زمینه را برای شناخت راهکارهای اصولی روز ذنیا برای کاربران غزیز خود فراهم آورده تا بتوانند با آگاهی هرچه بیشتر، بهترین نهاده ی مورد نیاز را سفارش دهند.
این امر در قسمت دانستنی های کاربردی کشاورزی برای شما اگری ادی عزیز مهیا شده است.

سفیدک داخلی انگور

سفیدک داخلی انگور

سفیدک داخلی انگور (Downy mildew) با نام های سفیدک کرکی یا سفیدک دروغین در مناطق مرطوب کشور مانند آذربایجان غربی و شرقی، اردبیل، گیلان، ...

ادامه مطلب

فاصله مناسب بین درختان

فاصله مناسب بین درختان

برای اینکه یک باغ اصولی احداث کنیم باید به عوامل زیادی را مورد توجه قرار داد که یکی از مهم ترین این عوامل رعایت فاصله بین درختان و بین ...

ادامه مطلب

نقش ریز مغذی-عناصر ریزمغذی

نقش ریز مغذی در کشاورزی

عناصر ریز مغذی یا عناصر میکرو چیست؟ ریز مغذی ها یا عناصر میکرو، عناصری ضروری برای رشد گیاه هستند و همانطور كه گياهان بدون درشت مغذی ها...

ادامه مطلب