سفید بالک

سفید بالک های گلخانه ای (مگس سفید)، آفت های دردسرسازی برای گلخانه ها و گیاهان پرورشی هستند. به مدت چندین سال، سفید بالک گلخانه ای ( tri...

ادامه مطلب

ساس

ساس چیست؟ سم ساس – از بین بردن ساس

ساس چیست و چگونه بوجود می آید؟ ساس حشره ای است خون خوار، با جثه ی بسیار کوچک و علی رغم اندازه ی کوچکش بسیار مقاوم و مشکل آفرین که دارا...

ادامه مطلب