نقش اسید آمینه

نقش اسید آمینه در گیاهان

اسید آمینه چیست؟ اسیدهای آمینه محرک های زیستی هستند و اثرات مثبتی بر روی سبزینگی و رشد گیاه، افزایش کمیت و کیفیت محصولات و کاهش صدمات ...

ادامه مطلب

علائم کمبود

علائم کمبود عناصر در گیاهان

برای دستیابی به بهترین عملکرد باید تغذیه گیاه درست و اصولی باشد. با شناخت عناصر غذایی و علائم کمبود آنها می توان به درک درستی از میزان ...

ادامه مطلب

برنامه غذایی اصولی

برنامه غذایی اصولی چیست؟

برنامه غذایی اصولی، تغذیه درست و به اندازه گیاهان باعث افزایش کمیت و کیفیت بیشتر محصولات می شود. برای تغذیه اصولی، علاوه بر اینکه باید...

ادامه مطلب

انواع کود آهن

انواع کود آهن

کود آهن چیست؟ آهن یکی از عناصر مورد نیاز گیاهان می باشد. آهن در گیاه، جزء عناصر کم مصرف اما مهم است که در تشکیل سبزینه، کلروفیل سازی، ...

ادامه مطلب

دلایل مقاومت آفات به سموم

مقاومت آفات به سموم

تاثیر استفاده بیش از حد از سموم کشاورزی: بارها از کشاورزان قدیمی شنیده اید که در زمان های قدیم آفات این قدر زیاد نبوده و از هیچ سمی در...

ادامه مطلب

اختلاط سم

اوصول و روش اختلاط سموم و کودهای کشاورزی

اختلاط سم و کود در کشاورزی اختلاط به معنای مخلوط کردن دو یا چند سم یا کود با هم به منظور استفاده از آنها برای گیاهان مختلف صورت می گیر...

ادامه مطلب

حشرات مفید

حشرات مفید در کشاورزی

کشاورزان و باغداران برای کنترل آفات و بیماری های مزارع و باغ خود همیشه به دنبال راهی بودند تا علاوه بر کاهش هزینه، خسارت کمتری نیز به م...

ادامه مطلب