فاصله مناسب بین درختان

فاصله مناسب بین درختان

برای اینکه یک باغ اصولی احداث کنیم باید به عوامل زیادی را مورد توجه قرار داد که یکی از مهم ترین این عوامل رعایت فاصله بین درختان و بین ...

ادامه مطلب

نقش ریز مغذی-عناصر ریزمغذی

نقش ریز مغذی در کشاورزی

عناصر ریز مغذی یا عناصر میکرو چیست؟ ریز مغذی ها یا عناصر میکرو، عناصری ضروری برای رشد گیاه هستند و همانطور كه گياهان بدون درشت مغذی ها...

ادامه مطلب

نقش اسید آمینه

نقش اسید آمینه در گیاهان

اسید آمینه چیست؟ اسیدهای آمینه محرک های زیستی هستند و اثرات مثبتی بر روی سبزینگی و رشد گیاه، افزایش کمیت و کیفیت محصولات و کاهش صدمات ...

ادامه مطلب

علائم کمبود

علائم کمبود عناصر در گیاهان

برای دستیابی به بهترین عملکرد باید تغذیه گیاه درست و اصولی باشد. با شناخت عناصر غذایی و علائم کمبود آنها می توان به درک درستی از میزان ...

ادامه مطلب

برنامه غذایی اصولی

برنامه غذایی اصولی چیست؟

برنامه غذایی اصولی، تغذیه درست و به اندازه گیاهان باعث افزایش کمیت و کیفیت بیشتر محصولات می شود. برای تغذیه اصولی، علاوه بر اینکه باید ...

ادامه مطلب

بیماری قارچی آلترناریا-آلترناریا پسته-آلترناریا گوجه فرنگی-آلترناریا مرکبات

بیماری قارچی آلترناریا

بیماری قارچی آلترناریا به نام های لکه برگی آلترناریایی Alternaria leaf spot یا کپک سیاه، کپک خاکستری و یا لکه سیاه شناخته می شود. این ب...

ادامه مطلب