فاصله مناسب بین درختان

فاصله مناسب بین درختان

برای اینکه یک باغ اصولی احداث کنیم باید به عوامل زیادی را مورد توجه قرار داد که یکی از مهم ترین این عوامل رعایت فاصله بین درختان و بین ...

ادامه مطلب

بهداشت باغ

بهداشت باغ

بهداشت باغ چیست؟ برای پیشگری از طغیان آفات و بیماری ها باید هر سال همه ی  بقایای گیاهی مانده در باغ رو جمع آوری و از باغ خارج کنیم، به...

ادامه مطلب

چند نکته ی مهم در گل آب زعفران

  پیشنهاد کودی ما به شما برای افزایش گل زعفران: روی اسم هر محصول کلیک کنید اطلاعات قیمت و مشخصات کامل نشان داده می شود. ...

ادامه مطلب

برنامه غذایی اصولی

برنامه غذایی اصولی چیست؟

برنامه غذایی اصولی، تغذیه درست و به اندازه گیاهان باعث افزایش کمیت و کیفیت بیشتر محصولات می شود. برای تغذیه اصولی، علاوه بر اینکه باید ...

ادامه مطلب