انواع کود آهن

انواع کود آهن

کود آهن چیست؟ آهن یکی از عناصر مورد نیاز گیاهان می باشد. آهن در گیاه، جزء عناصر کم مصرف اما مهم است که در تشکیل سبزینه، کلروفیل سازی، ...

ادامه مطلب

دلایل مقاومت آفات به سموم

مقاومت آفات به سموم

تاثیر استفاده بیش از حد از سموم کشاورزی: بارها از کشاورزان قدیمی شنیده اید که در زمان های قدیم آفات این قدر زیاد نبوده و از هیچ سمی در...

ادامه مطلب