توصیه های گیاهپزشکی بخش بسیار جذاب و مهم سایت فروشگاه کشاورزی اگری اد بوده که به کمک تیم تخصصی و تحصیل کرده در گرایش های مختلف رشته ی کشاورزی و بویژه گیاهپزشکی مطالب مهم و ارزشمند برای کاربران عزیز وبسایت کشاورزی اگری اد فراهم آورد.

پیوند درخت- پیوند درخت سیب-پیوند اسکنه ای

پیوند درخت سیب

چه زمانی درخت را پیوند بزنیم؟ پیوند روشی است که باعث اتصال بخشی از یک گیاه به بخش دیگر گیاه دیگری می شود. در این روش با تکثیر سلول ها ...

ادامه مطلب

زمستان گذرانی

زمستان گذرانی آفات و بیماریها

حتما تا به حال برای شما این سوال پیش آمده که با ظهور فصل بهار آفات و بیماری ها از کجا به باغ شما می آیند؟ قسمت بیشتر این آفات و بیماری ...

ادامه مطلب

سم زمستانه

سم زمستانه چیست؟ زمان سم پاشی چه موقع است؟ و چگونه باید انجام شود؟

سم زمستانه از مهم ترین دوره های سم پاشی در باغات بوده که بیشترین طیف اثر را در کاهش جمعیت آفات و بیماری های درختان در سال پیش رو خواهد ...

ادامه مطلب

محلول پاشی

محلول پاشی برگی چیست و چه موقع باید محلول پاشی درختان و سم پاشی را انجام داد؟

در این بخش از توصیه های گیاهپزشکی تیم کشاورزی اگری اد در کنار شما به توضیحات مربوط به  محلول پاشی و سم پاشی درختان و انواع گیاهان خواهی...

ادامه مطلب

زنج درخت یا سیاه شدن تنه درخت،شیره ی درخت، صمغ درخت

دلیل سیاه شدن و زنج دادن تنه ی درخت

دلیل زنج درخت، شیره درخت، صمغ تنه درخت و سیاه شدن تنه و شاخه ها چیست؟ درختان هم مانند سایر موجودات زنده در طول فصل رشد به مواد غذایی ن...

ادامه مطلب