لکه غربالی درختان میوه هسته دار

لکه غربالی درختان میوه

 لکه غربالی درختان میوه هسته دار یکی از بیماری های قارچی است که سبب لکه و سوراخ هایی روی برگ درختان می شود. روش های متعددی برای جلوگیری...

ادامه مطلب

نماتد خیار

شناسایی نماتد خیار: نماتدها گونه های مختلفی دارند و خسارات اقتصادی فراوانی به بوته خیار وارد می کنند. از گونه های متنوع نماتد می توان ب...

ادامه مطلب

مضرات کودهای شیمیایی

در این قسمت از توصیه های گیاهپزشکی فروشگاه کشاورزی اگری اد  به مضرات کودهای شیمیای می پردازیم. کودها به طور کلی به دو دسته کود طبیعی و ...

ادامه مطلب

گرده افشانی

برای مطالعه ی مطلب کامل روی گرده افشانی مصنوعی یا غیر طبیعی کلیک کنید. برای مطالعه ی سایر دانستنی های کاربردی کشاورزی اینجا کلیک...

ادامه مطلب

گرده افشانی مصنوعی

گرده افشانی مصنوعی یا غیر طبیعی یا دستی زمانی لازم است که نسبت تعداد درختان نر به ماده کافی نبوده، هنگام کاشت نهال ها به جهت وزش باد تو...

ادامه مطلب