سفید بالک

سفید بالک های گلخانه ای (مگس سفید)، آفت های دردسرسازی برای گلخانه ها و گیاهان پرورشی هستند. به مدت چندین سال، سفید بالک گلخانه ای ( tri...

ادامه مطلب

مینوز گوجه فرنگی

لارو مینوز گوجه فرنگی می تواند به تمام بخش های برگ، میوه، ساقه حمله میکند و با تغذیه از بافت گیاه میتواند بطور کامل باعث نابودی بوته ی ...

ادامه مطلب