شپشک آرد آلود

چطور شپشک را از بین ببریم؟

چطور شپشک را از بین ببریم؟ شپشک ها از آفات خطرناک درختان میوه، گیاهان آپارتمانی، کاکتوس و ساکولونت ها می باشند. این آفت دارای انواع مخ...

ادامه مطلب

سفید بالک

سفید بالک های گلخانه ای (مگس سفید)، آفت های دردسرسازی برای گلخانه ها و گیاهان پرورشی هستند. به مدت چندین سال، سفید بالک گلخانه ای ( tri...

ادامه مطلب

مینوز گوجه فرنگی

مینوز گوجه فرنگی

لارو مینوز گوجه فرنگی می تواند به تمام بخش های برگ، میوه، ساقه حمله کند و با تغذیه از بافت گیاه می تواند بطور کامل باعث نابودی بوته ی گ...

ادامه مطلب