بذرمال

چرا باید بذرها را ضدعفونی کنیم؟

بذرمال چیست؟ بذرمال کردن بذر یعنی مخلوط کردن بذر با مواد و ترکیباتی که به بذر توان و قدرت برای جوانه زنی و رشد بیشتر، افزایش رشد ریشه ...

ادامه مطلب