مگس جالیز یا مگس خربزه

مگس جالیز

مگس جالیز (dacus ciliatus) یکی از خطرناکترین آفات جالیز و دامنه گسترش آن بر روی همه جالیزیان از جمله: خربزه، کدو، خیار، طالبی و ... می ...

ادامه مطلب