لکه غربالی درختان میوه هسته دار

لکه غربالی درختان میوه

 لکه غربالی درختان میوه هسته دار یکی از بیماری های قارچی است که سبب لکه و سوراخ هایی روی برگ درختان می شود. روش های متعددی برای جلوگیری...

ادامه مطلب