فروت ست

اهمیت محلولپاشی فروت ست در باغات

فروت ست چیست؟ مهم ترین مرحله تغذیه ای گیاه فروت ست می باشد. فروت ست باعث تقویت جوانه های زایشی و تبدیل گل به میوه، در واقع پس از گرده ا...

ادامه مطلب