ماده آلی خاک

چگونه ماده آلی خاک را افزایش دهیم؟

ماده آلی خاک چیست؟ خاک از چهار قسمت مواد معدنی، ماده آلی، آب و هوا تشکیل شده است. ماده آلی خاک شامل بقایای گیاهی و جانوری، سلول و بافت...

ادامه مطلب