تریپس پیاز

تریپس پیاز

تا حالا اسم آفت تریپس پیاز به گوشتون خورده؟ بنظر شما علت کوچکتر شدن از حد معمولی محصول پیاز چیست؟ چگونه میتوانید با آفت تریپس مبارزه کن...

ادامه مطلب