هیدروپونیک

ساخت باغچه هیدروپونیک خانگی

هیدروپونیک کشت هیدروپونیک یکی از روش های کشت بدون خاک با استفاده از محلول مواد غذایی می باشد. این روش کشت نیازی به شخم و یا آبیاری ندا...

ادامه مطلب