نهال- ویژگی نهال خوب-کاشت نهال

نهال خوب دارای چه ویژگی هایی است؟

ویژگی های یک نهال خوب و مرغوب چیست؟ برای کاشت نهال باید به چه نکاتی توجه کنیم؟ نهال پیوندی باید بدون انشعاب و دارای پایه و پیوند...

ادامه مطلب