پیوند درخت- پیوند درخت سیب-پیوند اسکنه ای

پیوند درخت سیب

چه زمانی درخت را پیوند بزنیم؟ پیوند روشی است که باعث اتصال بخشی از یک گیاه به بخش دیگر گیاه دیگری می شود. در این روش با تکثیر سلول ها ...

ادامه مطلب