کرم برگ خوار کارادرینا

کارادرینا

آیا میدانید که علت سوراخ شدن برگ چغندر قند چیست؟ چقدر با آفت خطرناک کرم برگخوار کارادرینای چغندر قند آشنایی دارید؟ چگونه میتوان با کارا...

ادامه مطلب