سوسک ساقه خوار

سوسک شاخک بلند رزاسه

سوسک شاخک بلند رزاسه (Osphranteria coerulescens) یکی از آفات خطرناک و جدی درختان نظیر زالزالک، رز، به ژاپنی، بلوط، بید، چنار و نارون می...

ادامه مطلب