سرمازدگی مرکبات

سرمازدگی مرکبات

سرما گاهی به حدی است که باعث ایجاد خسارت بر روی درختان می شود و در مواردی خسارت سرمازدگی مرکبات جبران ناپذیر است. در زمانی که درختان شک...

ادامه مطلب

یخ آب زمستانه

اهمیت و کاربرد یخ آب زمستانه

شاید شما هم تا به حال کلمه یخ آب را شنیده باشید و برایتان سوال پیش آمده که منظور از یخ آب چیست؟ و یا چرا در زمستان که گیاهان فعالیتی ند...

ادامه مطلب